FrEn off

Sun-Lutang.com

Généalogie du Tai Ji Quan

Voici la généalogie du Maître Sun Lutang en Tai Ji Quan

 

Wu Yu Xiang (Maître fondateur du style Wu) ---> Li Yi Yu ---> Hao Wei Zhen ---> Sun Lutang